Salmos 21

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 o HERE, die koning is bly oor u sterkte, en hoe baie juig hy oor u hulp!

3 U het hom die wens van sy hart gegee en die begeerte van sy lippe nie geweier nie. Sela.

4 Want U kom hom tegemoet met seëninge van die goeie; op sy hoof sit U 'n kroon van fyn goud.

5 Die lewe het hy van U begeer; U het hom dit gegee: lengte van dae, vir ewig en altyd.

6 Groot is sy eer deur u hulp; majesteit en heerlikheid het U op hom gelê.

7 Want U maak hom baie geseënd vir ewig; U maak hom bly met vreugde by u aangesig.

8 Want die koning vertrou op die HERE, en deur die goedertierenheid van die Allerhoogste sal hy nie wankel nie.

9 U hand sal al u vyande vind; u regterhand sal u haters vind.

10 U sal hulle maak soos 'n vurige oond as U verskyn; die HERE sal hulle verslind in sy toorn, en vuur sal hulle verteer.

11 U sal hulle vrug van die aarde af verdelg en hulle nageslag van die mensekinders af weg.

12 Want hulle het U met onheil bedreig; hulle het 'n listige plan uitgedink sonder om iets uit te rig.

13 Want U sal hulle dwing om te vlug; met u boogsnare sal u mik op hulle gesig. [ (Psalms 21:14) Verhef U, HERE, in u sterkte; ons wil u heldekrag eer met psalmgesang! ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב יהוה בעזך ישמח-מלך    ובישועתך מה-יגיל (יגל) מאד br

3 ג תאות לבו נתתה לו    וארשת שפתיו בל-מנעת סלה br

4 ד כי-תקדמנו ברכות טוב    תשית לראשו עטרת פז br

5 ה חיים שאל ממך--נתתה לו    ארך ימים עולם ועד br

6 ו גדול כבודו בישועתך    הוד והדר תשוה עליו br

7 ז כי-תשיתהו ברכות לעד    תחדהו בשמחה את-פניך br

8 ח כי-המלך בטח ביהוה    ובחסד עליון בל-ימוט br

9 ט תמצא ידך לכל-איביך    ימינך תמצא שנאיך br

10 י תשיתמו כתנור אש--    לעת פניך br יהוה באפו יבלעם    ותאכלם אש br

11 יא פרימו מארץ תאבד    וזרעם מבני אדם br

12 יב כי-נטו עליך רעה    חשבו מזמה בל-יוכלו br

13 יג כי תשיתמו שכם    במיתריך תכונן על-פניהם br [ (Psalms 21:14) יד   רומה יהוה בעזך    נשירה ונזמרה גבורתך ]