Salmos 118

1 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

2 Laat Israel dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

3 Laat die huis van A„ron dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

4 Laat die wat die HERE vrees, dan sê dat sy goedertierenheid tot in ewigheid is!

5 Uit die benoudheid het ek die HERE aangeroep; die HERE het my verhoor in die ruimte.

6 Die HERE is v¡r my; ek sal nie vrees nie: wat kan 'n mens my doen?

7 Die HERE is v¡r my as my helper; so sal ,k dan neersien op die wat my haat.

8 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op mense te vertrou.

9 Dit is beter om by die HERE te skuil as om op edeles te vertrou.

10 Al die heidene het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

11 Hulle het my omsingel, ja, hulle het my omsingel; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

12 Hulle het my omsingel soos bye -- hulle is uitgeblus soos 'n doringtakvuur; dit is in die Naam van die HERE dat ek hulle stukkend gekap het.

13 Jy het my hard gestamp om my te laat val, maar die HERE het my gehelp.

14 Die HERE is my sterkte en psalm, en Hy het my tot heil geword.

15 'n Stem van gejubel en van heil is in die tente van die regverdiges: die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

16 Die regterhand van die HERE verhef; die regterhand van die HERE doen kragtige dade.

17 Ek sal nie sterwe nie, maar lewe en die werke van die HERE vertel.

18 Die HERE het my hard gekasty, maar my aan die dood nie oorgegee nie.

19 Maak oop vir my die poorte van die geregtigheid; ek wil daardeur ingaan, ek wil die HERE loof.

20 Dit is die poort van die HERE; regverdiges mag daardeur ingaan.

21 Ek wil U loof, omdat U my verhoor het en my tot heil geword het.

22 Die steen wat die bouers verwerp het, het 'n hoeksteen geword.

23 Dit het van die HERE gekom; dit is wonderbaar in ons oë.

24 Dit is die dag wat die HERE gemaak het; laat ons daaroor juig en bly wees.

25 Ag, HERE, gee tog heil; ag, HERE, gee tog voorspoed!

26 Geseënd is hy wat kom in die Naam van die HERE! Ons seën julle uit die huis van die HERE.

27 Die HERE is God, en Hy het vir ons lig gegee. Bind die feesoffer met toue, tot by die horings van die altaar.

28 U is my God, en ek wil U loof; o my God, ek wil U verhoog.

29 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid!

1 א הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו br

2 ב יאמר-נא ישראל    כי לעולם חסדו br

3 ג יאמרו-נא בית-אהרן    כי לעולם חסדו br

4 ד יאמרו-נא יראי יהוה    כי לעולם חסדו br

5 ה מן-המצר קראתי יה    ענני במרחב יה br

6 ו יהוה לי לא אירא    מה-יעשה לי אדם br

7 ז יהוה לי בעזרי    ואני אראה בשנאי br

8 ח טוב לחסות ביהוה--    מבטח באדם br

9 ט טוב לחסות ביהוה--    מבטח בנדיבים br

10 י כל-גוים סבבוני    בשם יהוה כי אמילם br

11 יא סבוני גם-סבבוני    בשם יהוה כי אמילם br

12 יב סבוני כדבורים--    דעכו כאש קוצים br בשם יהוה    כי אמילם br

13 יג דחה דחיתני לנפל    ויהוה עזרני br

14 יד עזי וזמרת יה    ויהי-לי לישועה br

15 טו קול רנה וישועה--באהלי צדיקים    ימין יהוה עשה חיל br

16 טז ימין יהוה רוממה    ימין יהוה עשה חיל br

17 יז לא-אמות כי-אחיה    ואספר מעשי יה br

18 יח יסר יסרני יה    ולמות לא נתנני br

19 יט פתחו-לי שערי-צדק    אבא-בם אודה יה br

20 כ זה-השער ליהוה    צדיקים יבאו בו br

21 כא אודך כי עניתני    ותהי-לי לישועה br

22 כב אבן מאסו הבונים--    היתה לראש פנה br

23 כג מאת יהוה היתה זאת    היא נפלאת בעינינו br

24 כד זה-היום עשה יהוה    נגילה ונשמחה בו br

25 כה אנא יהוה הושיעה נא    אנא יהוה הצליחה נא br

26 כו ברוך הבא בשם יהוה    ברכנוכם מבית יהוה br

27 כז אל יהוה--ויאר-לנו    אסרו-חג בעבתים--עד קרנות המזבח br

28 כח אלי אתה ואודך    אלהי ארוממך br

29 כט הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו