Salmos 131

1 'n Bedevaartslied. Van Dawid. o HERE, my hart is nie hoog en my oë nie trots nie; ook wandel ek nie in dinge wat vir my te groot en te wonderbaar is nie.

2 Waarlik, ek het my siel tot bedaring gebring en stilgemaak; soos 'n gespeende kind by sy moeder, soos 'n gespeende kind is my siel in my.

3 Wag op die HERE, o Israel, van nou af tot in ewigheid!

1 א שיר המעלות לדוד br יהוה לא-גבה לבי--    ולא-רמו עיני br ולא-הלכתי    בגדלות ובנפלאות ממני br

2 ב אם-לא שויתי ודוממתי--    נפשי br כגמל עלי אמו    כגמל עלי נפשי br

3 ג יחל ישראל אל-יהוה--    מעתה ועד-עולם