Salmos 43

1 Doen aan my reg, o God, en verdedig my regsaak teen 'n onbarmhartige volk; red my van die man van bedrog en onreg!

2 Want U is die God van my toevlug; waarom verstoot U my dan? Waarom moet ek rondgaan in rougewaad deur die vyand se verdrukking?

3 Stuur u lig en u waarheid; laat die my lei; laat die my bring na u heilige berg en na u woninge,

4 dat ek kan ingaan na die altaar van God, na die God van my jubelende blydskap en U kan loof met die siter, o God, my God!

5 Wat buig jy jou neer, o my siel, en wat is jy onrustig in my? Hoop op God, want ek sal Hom nog loof -- die verlossing van my aangesig en my God!

1 א שפטני אלהים וריבה ריבי--    מגוי לא-חסיד br מאיש מרמה ועולה    תפלטני br

2 ב כי-אתה אלהי מעוזי--    למה זנחתני br למה-קדר אתהלך    בלחץ אויב br

3 ג שלח-אורך ואמתך    המה ינחוני br יביאוני אל-הר-קדשך    ואל-משכנותיך br

4 ד ואבואה אל-מזבח אלהים--    אל-אל שמחת גילי br ואודך בכנור--    אלהים אלהי br

5 ה מה-תשתוחחי נפשי--    ומה-תהמי עלי br הוחילי לאלהים כי-עוד אודנו--    ישועת פני ואלהי