Salmos 54

1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Onderwysing van Dawid,

2 toe die Sifiete gekom en aan Saul gesê het: Het Dawid hom nie by ons weggesteek nie?

3 o God, verlos my deur u Naam, en doen aan my reg deur u mag!

4 o God, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond!

5 Want vreemdes staan teen my op, en tiranne soek my lewe; hulle stel God nie voor hul oë nie. Sela.

6 Kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun.

7 Hy sal my vyande die kwaad vergelde. Vernietig hulle in u trou! [ (Psalms 54:8) Vrywillig wil ek aan U offer; ek wil u Naam, o HERE, loof, want die is goed; ] [ (Psalms 54:9) want die het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien. ]

1 א למנצח בנגינת משכיל לדוד br

2 ב בבא הזיפים ויאמרו לשאול    הלא דוד מסתתר עמנו br

3 ג אלהים בשמך הושיעני    ובגבורתך תדינני br

4 ד אלהים שמע תפלתי    האזינה לאמרי-פי br

5 ה כי זרים קמו עלי--    ועריצים בקשו נפשי br לא שמו אלהים לנגדם    סלה br

6 ו הנה אלהים עזר לי    אדני בסמכי נפשי br

7 ז ישוב (ישיב) הרע לשררי    באמתך הצמיתם br [ (Psalms 54:8) ח   בנדבה אזבחה-לך    אודה שמך יהוה כי-טוב br ] [ (Psalms 54:9) ט   כי מכל-צרה הצילני    ובאיבי ראתה עיני ]