Salmos 16

1 'n Gedig van Dawid. Bewaar my, o God, want by U skuil ek.

2 Ek het tot die HERE gesê: U is my Here; vir my is daar geen goed bo U nie.

3 Maar aangaande die heiliges wat op die aarde is, sê ek: Hulle is die heerlikes in wie al my behae is.

4 Die smarte van hulle wat 'n ander god met gawes vereer, sal menigvuldig wees; ek sal hulle drankoffers van bloed nie uitgiet en hulle name op my lippe nie neem nie.

5 Die HERE is die deel van my erfenis en van my beker; U onderhou my lot.

6 Die meetsnoere het vir my in lieflike plekke geval, ja, my erfenis is vir my mooi.

7 Ek sal die HERE loof wat my raad gegee het; selfs in die nag vermaan my niere my.

8 Ek stel die HERE altyddeur voor my; omdat Hy aan my regterhand is, sal ek nie wankel nie.

9 Daarom is my hart bly en my eer juig; ook sal my vlees in veiligheid woon;

10 want U sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie; U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie.

11 U sal my die pad van die lewe bekend maak; versadiging van vreugde is voor u aangesig, lieflikhede in u regterhand, vir ewig.

1 א מכתם לדוד    שמרני אל כי-חסיתי בך br

2 ב אמרת ליהוה אדני אתה    טובתי בל-עליך br

3 ג לקדושים אשר-בארץ המה    ואדירי כל-חפצי-בם br

4 ד ירבו עצבותם    אחר מהרו br בל-אסיך נסכיהם מדם    ובל-אשא את-שמותם על-שפתי br

5 ה יהוה מנת-חלקי וכוסי--    אתה תומיך גורלי br

6 ו חבלים נפלו-לי בנעמים    אף-נחלת שפרה עלי br

7 ז אברך--את-יהוה אשר יעצני    אף-לילות יסרוני כליותי br

8 ח שויתי יהוה לנגדי תמיד    כי מימיני בל-אמוט br

9 ט לכן שמח לבי--ויגל כבודי    אף-בשרי ישכן לבטח br

10 י כי לא-תעזב נפשי לשאול    לא-תתן חסידך לראות שחת br

11 יא תודיעני    ארח חיים br שבע שמחות את-פניך    נעמות בימינך נצח