Salmos 93

1 Die HERE is Koning; Hy is met hoogheid bekleed. Die HERE is bekleed, Hy het Hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie.

2 Vas staan u troon van ouds af; van ewigheid af is U.

3 Die riviere, o HERE, het verhef, die riviere het hulle gebruis verhef; die riviere verhef hulle geraas!

4 Meer as die gebruis van groot, geweldige waters, van die golwe van die see, is die HERE geweldig in die hoogte!

5 U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis, HERE, tot in lengte van dae!

1 א יהוה מלך    גאות לבש br לבש יהוה עז התאזר    אף-תכון תבל בל-תמוט br

2 ב נכון כסאך מאז    מעולם אתה br

3 ג נשאו נהרות יהוה--נשאו נהרות קולם    ישאו נהרות דכים br

4 ד מקלות מים רבים--אדירים משברי-ים    אדיר במרום יהוה br

5 ה עדתיך נאמנו מאד--לביתך נאוה-קדש    יהוה לארך ימים