Salmos 136

1 Loof die HERE, want Hy is goed, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

2 Loof die God van die gode, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

3 Loof die Here der here, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid --

4 Hy wat alleen groot wonders doen, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

5 Wat die hemele met verstand gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

6 Wat die aarde op die water uitgespan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

7 Wat die groot ligte gemaak het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

8 Die son om te heers oor die dag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

9 Die maan en sterre om te heers oor die nag, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

10 Wat die Egiptenaars getref het in hulle eersgeborenes, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

11 En Israel onder hulle uitgelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

12 Met 'n sterk hand en met 'n uitgestrekte arm, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

13 Wat die Skelfsee in stukke gesny het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

14 En Israel daar dwarsdeur laat gaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

15 En Farao saam met sy leër in die Skelfsee gestort het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

16 Wat sy volk deur die woestyn gelei het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

17 Wat groot konings verslaan het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

18 En geweldige konings gedood het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

19 Sihon, die koning van die Amoriete, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

20 En Og, die koning van Basan, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

21 En hulle land as erfdeel gegee het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

22 As erfdeel aan Israel, sy kneg, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

23 Wat in ons vernedering aan ons gedink het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

24 En ons van ons teëstanders losgeruk het, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

25 Wat voedsel gee aan alle vlees, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

26 Loof die God van die hemel, want sy goedertierenheid is tot in ewigheid.

1 א הודו ליהוה כי-טוב    כי לעולם חסדו br

2 ב הודו לאלהי האלהים    כי לעולם חסדו br

3 ג הודו לאדני האדנים    כי לעולם חסדו br

4 ד לעשה נפלאות גדלות לבדו    כי לעולם חסדו br

5 ה לעשה השמים בתבונה    כי לעולם חסדו br

6 ו לרקע הארץ על-המים    כי לעולם חסדו br

7 ז לעשה אורים גדלים    כי לעולם חסדו br

8 ח את-השמש לממשלת ביום    כי לעולם חסדו br

9 ט את-הירח וכוכבים לממשלות בלילה    כי לעולם חסדו br

10 י למכה מצרים בבכוריהם    כי לעולם חסדו br

11 יא ויוצא ישראל מתוכם    כי לעולם חסדו br

12 יב ביד חזקה ובזרוע נטויה    כי לעולם חסדו br

13 יג לגזר ים-סוף לגזרים    כי לעולם חסדו br

14 יד והעביר ישראל בתוכו    כי לעולם חסדו br

15 טו ונער פרעה וחילו בים-סוף    כי לעולם חסדו br

16 טז למוליך עמו במדבר    כי לעולם חסדו br

17 יז למכה מלכים גדלים    כי לעולם חסדו br

18 יח ויהרג מלכים אדירים    כי לעולם חסדו br

19 יט לסיחון מלך האמרי    כי לעולם חסדו br

20 כ ולעוג מלך הבשן    כי לעולם חסדו br

21 כא ונתן ארצם לנחלה    כי לעולם חסדו br

22 כב נחלה לישראל עבדו    כי לעולם חסדו br

23 כג שבשפלנו זכר לנו    כי לעולם חסדו br

24 כד ויפרקנו מצרינו    כי לעולם חסדו br

25 כה נתן לחם לכל-בשר    כי לעולם חסדו br

26 כו הודו לאל השמים    כי לעולם חסדו