Salmos 124

1 'n Bedevaartslied. Van Dawid. As die HERE nie vir ons was nie -- laat Israel dit sê --

2 as die HERE nie vir ons was toe die mense teen ons opgestaan het nie,

3 dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle toorn teen ons ontvlam het;

4 dan het die waters ons oorstroom, 'n stroom het oor ons siel gegaan;

5 dan het die trotse waters oor ons siel gegaan.

6 Geloofd sy die HERE wat ons aan hulle tande nie as buit oorgegee het nie!

7 Ons siel het vrygeraak soos 'n voël uit die vangnet van die voëlvangers; die vangnet is gebreek, en ons, ons het vrygeraak.

8 Ons hulp is in die Naam van die HERE wat hemel en aarde gemaak het.

1 א שיר המעלות לדוד br לולי יהוה שהיה לנו--    יאמר-נא ישראל br

2 ב לולי יהוה שהיה לנו--    בקום עלינו אדם br

3 ג אזי חיים בלעונו--    בחרות אפם בנו br

4 ד אזי המים שטפונו--    נחלה עבר על-נפשנו br

5 ה אזי עבר על-נפשנו--    המים הזידונים br

6 ו ברוך יהוה--    שלא נתננו טרף לשניהם br

7 ז נפשנו--    כצפור נמלטה מפח יוקשים br הפח נשבר    ואנחנו נמלטנו br

8 ח עזרנו בשם יהוה--    עשה שמים וארץ