Salmos 112

1 Halleluja! Alef. Welgeluksalig is die man wat die HERE vrees, Bet. wat 'n groot welbehae in sy gebooie het.

2 Gimel. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde; Dalet. die geslag van die opregtes sal geseënword.

3 He. Oorvloed en rykdom is in sy huis; Wau. en sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid.

4 Sajin. Vir die opregtes gaan Hy op as 'n lig in die duisternis: Get. genadig en barmhartig en regverdig.

5 Tet. Gelukkig die man wat hom ontferm en uitleen, Jod. wat sy sake volgens reg besorg.

6 Kaf. Want hy sal nooit wankel nie; Lamed. die regverdige sal in ewige gedagtenis wees.

7 Mem. Hy vrees nie vir slegte tyding nie; Noen. sy hart is gerus, vol vertroue op die HERE.

8 Samek. Vas is sy hart, hy vrees nie. Ajin. totdat hy op sy teëstanders neersien.

9 Pe. Hy strooi uit, hy gee aan die behoeftiges; Sade. sy geregtigheid bestaan tot in ewigheid; Kof. sy horing word verhoog in eer.

10 Resj. Die goddelose sien dit en is vererg; Sjin. hy kners met sy tande en smelt weg; Tau. die begeerte van die goddelose mense vergaan.

1 א הללו-יה br אשרי-איש ירא את-יהוה    במצותיו חפץ מאד br

2 ב גבור בארץ יהיה זרעו    דור ישרים יברך br

3 ג הון-ועשר בביתו    וצדקתו עמדת לעד br

4 ד זרח בחשך אור לישרים    חנון ורחום וצדיק br

5 ה טוב-איש חונן ומלוה    יכלכל דבריו במשפט br

6 ו כי-לעולם לא-ימוט    לזכר עולם יהיה צדיק br

7 ז משמועה רעה לא יירא    נכון לבו בטח ביהוה br

8 ח סמוך לבו לא יירא    עד אשר-יראה בצריו br

9 ט פזר נתן לאביונים--    צדקתו עמדת לעד br קרנו    תרום בכבוד br

10 י רשע יראה וכעס--    שניו יחרק ונמס br תאות רשעים    תאבד