Salmos 64

1 Vir die musiekleier. 'n Psalm van Dawid.

2 Hoor my stem, o God, in my klagte; bewaar my lewe vir die skrik van die vyand.

3 Steek my weg vir die raad van die kwaaddoeners, vir die gewoel van die werkers van ongeregtigheid;

4 wat hulle tong skerp maak soos 'n swaard, hulle pyl rig -- bitter woorde! --

5 om in skuilplekke na die opregte te skiet; skielik skiet hulle hom en vrees nie.

6 'n Listige plan stel hulle vir hul vas; hulle spreek af om strikke te span; hulle sê: Wie sal dit sien?

7 Hulle versin ongeregtighede: Ons is gereed! 'n Fyn uitgedinkte plan! Ja, 'n man se binneste en onpeilbare hart!

8 Maar God tref hulle met 'n pyl, skielik is hulle wonde daar.

9 En hulle tong laat hulle oor hulself struikel; almal wat hulle aansien, skud die hoof.

10 En alle mense vrees en verkondig die werk van God en gee ag op wat Hy doen. [ (Psalms 64:11) Die regverdige sal bly wees in die HERE en by Hom skuil, en al die opregtes van hart sal hulle beroem. ]

1 א למנצח מזמור לדוד br

2 ב שמע-אלהים קולי בשיחי    מפחד אויב תצר חיי br

3 ג תסתירני מסוד מרעים    מרגשת פעלי און br

4 ד אשר שננו כחרב לשונם    דרכו חצם דבר מר br

5 ה לירת במסתרים תם    פתאם ירהו ולא ייראו br

6 ו יחזקו-למו דבר רע--    יספרו לטמון מוקשים br אמרו    מי יראה-למו br

7 ז יחפשו עולת--    תמנו חפש מחפש br וקרב איש    ולב עמק br

8 ח וירם אלהים    חץ פתאום--היו מכותם br

9 ט ויכשילוהו עלימו לשונם    יתנדדו כל-ראה בם br

10 י וייראו כל-אדם    ויגידו פעל אלהים ומעשהו השכילו br [ (Psalms 64:11) יא   ישמח צדיק ביהוה וחסה בו    ויתהללו כל-ישרי-לב ]