Salmos 129

1 'n Bedevaartslied. Alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af -- laat Israel dit sê --

2 alreeds te veel het hulle my as vyand behandel van my jeug af; tog het hulle my nie oorwin nie.

3 Ploeërs het op my rug geploeg; hulle het hul vore lank getrek.

4 Die HERE is regverdig: Hy het die toue van die goddelose afgekap.

5 Laat hulle beskaamd staan en agteruitwyk, almal wat Sion haat.

6 Laat hulle word soos gras op die dakke wat verdor voordat 'n mens dit uittrek,

7 waarmee die maaier sy hand en die gerwebinder sy arm nie vul nie.

8 Sodat die wat verbygaan, nie sê nie: Die seën van die HERE oor julle! Ons seën julle in die Naam van die HERE.

1 א שיר המעלות br רבת צררוני מנעורי--    יאמר-נא ישראל br

2 ב רבת צררוני מנעורי    גם לא-יכלו לי br

3 ג על-גבי חרשו חרשים    האריכו למענותם (למעניתם) br

4 ד יהוה צדיק    קצץ עבות רשעים br

5 ה יבשו ויסגו אחור--    כל שנאי ציון br

6 ו יהיו כחציר גגות--    שקדמת שלף יבש br

7 ז שלא מלא כפו קוצר    וחצנו מעמר br

8 ח ולא אמרו העברים--    ברכת-יהוה אליכם br ברכנו אתכם    בשם יהוה