Salmos 53

1 Vir die musiekleier; op die wysie van: "M halat." 'n Onderwysing van Dawid.

2 Die dwaas sê in sy hart: Daar is geen God nie! Hulle het sleg gehandel en hul onreg afskuwelik gemaak; daar is niemand wat goed doen nie.

3 God het uit die hemel neergesien op die mensekinders om te sien of daar iemand verstandig is, wat na God vra.

4 Hulle het almal afgewyk, tesame het hulle ontaard; daar is niemand wat goed doen nie, ook nie een nie.

5 Het die werkers van ongeregtigheid dan geen kennis nie, wat my volk opeet asof hulle brood eet? Hulle roep God nie aan nie.

6 D r het skrik hulle oorweldig sonder dat daar skrik was; want God het die beendere verstrooi van hom wat jou beleër het; jy het hulle beskaamd gemaak, want God het hulle verwerp. [ (Psalms 53:7) Ag, mag die verlossing van Israel uit Sion kom! As God die lot van sy volk verander, dan sal Jakob juig, Israel sal bly wees. ]

1 א למנצח על-מחלת משכיל לדוד br

2 ב אמר נבל בלבו    אין אלהים br השחיתו והתעיבו עול--    אין עשה-טוב br

3 ג אלהים--    משמים השקיף על-בני-אדם br לראות היש משכיל--    דרש את-אלהים br

4 ד כלו סג יחדו נאלחו    אין עשה-טוב אין גם-אחד br

5 ה הלא ידעו פעלי-און    אכלי עמי אכלו לחם אלהים לא קראו br

6 ו שם פחדו פחד--    לא-היה-פחד br כי-אלהים--פזר עצמות חנך    הבשתה כי-אלהים מאסם br [ (Psalms 53:7) ז   מי יתן מציון    ישעות ישראל br בשוב אלהים שבות עמו    יגל יעקב ישמח ישראל ]