Salmos 32

1 'n Psalm van Dawid; 'n onderwysing. Welgeluksalig is hy wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is.

2 Welgeluksalig is die mens aan wie die HERE die ongeregtigheid nie toereken nie en in wie se gees geen bedrog is nie.

3 Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag;

4 want u hand was dag en nag swaar op my; my murg het verander soos deur somergloed. Sela.

5 My sonde het ek U bekend gemaak, en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê: Ek wil aan die HERE my oortredinge bely; en U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Sela.

6 Daarom sal elke vrome U aanbid in 'n tyd as U te vinde is; ja, by 'n oorstroming van groot waters sal hulle nie aan hom raak nie.

7 U is 'n skuilplek vir my; U bewaar my vir benoudheid; U omring my met vrolike gesange van bevryding. Sela.

8 Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan; Ek wil raad gee; my oog sal op jou wees.

9 Wees nie soos 'n perd, soos 'n muilesel wat geen verstand het nie, wat 'n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.

10 Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die HERE vertrou -- met goedertierenheid sal Hy hom omring.

11 Wees bly in die HERE en juig, o regverdiges! En jubel, alle opregtes van hart!

1 א לדוד משכיל    אשרי נשוי-פשע כסוי חטאה br

2 ב אשרי אדם--לא יחשב יהוה לו עון    ואין ברוחו רמיה br

3 ג כי-החרשתי בלו עצמי--    בשאגתי כל-היום br

4 ד כי יומם ולילה--    תכבד עלי ידך br נהפך לשדי--    בחרבני קיץ סלה br

5 ה חטאתי אודיעך    ועוני לא-כסיתי-- br אמרתי    אודה עלי פשעי ליהוה br ואתה נשאת עון חטאתי    סלה br

6 ו על-זאת יתפלל כל-חסיד אליך--    לעת מצא br רק לשטף מים רבים--    אליו לא יגיעו br

7 ז אתה סתר לי--    מצר תצרני br רני פלט    תסובבני סלה br

8 ח אשכילך ואורך--בדרך-זו תלך    איעצה עליך עיני br

9 ט אל-תהיו כסוס כפרד--    אין הבין br במתג-ורסן עדיו לבלום    בל קרב אליך br

10 י רבים מכאובים לרשע    והבוטח ביהוה--חסד יסובבנו br

11 יא שמחו ביהוה וגילו צדיקים    והרנינו כל-ישרי-לב