Salmos 61

1 Vir die musiekleier; met snaarinstrumente. 'n Psalm van Dawid.

2 o God, hoor my smeking, luister na my gebed!

3 Van die einde van die aarde af roep ek U aan as my hart beswyk; lei my op 'n rots wat vir my te hoog is.

4 Want U het 'n toevlug vir my geword, 'n sterk toring teen die vyand.

5 Ek wil in u tent vertoef vir ewig, in die skuilplek van u vleuels my verberg. Sela.

6 Want U, o God, het my geloftes gehoor; U het die besitting gegee van die wat u Naam vrees.

7 Mag U dae by die koning se dae byvoeg; mag sy jare wees soos van geslag tot geslag.

8 Mag hy vir ewig voor die aangesig van God op die troon sit; beskik goedertierenheid en trou, dat die hom bewaar. [ (Psalms 61:9) So wil ek psalmsing tot eer van u Naam tot in ewigheid, om my geloftes te betaal, dag n dag. ]

1 א למנצח על-נגינת לדוד br

2 ב שמעה אלהים רנתי    הקשיבה תפלתי br

3 ג מקצה הארץ אליך אקרא--    בעטף לבי br בצור-ירום ממני    תנחני br

4 ד כי-היית מחסה לי    מגדל-עז מפני אויב br

5 ה אגורה באהלך עולמים    אחסה בסתר כנפיך סלה br

6 ו כי-אתה אלהים שמעת לנדרי    נתת ירשת יראי שמך br

7 ז ימים על-ימי-מלך תוסיף    שנותיו כמו-דר ודר br

8 ח ישב עולם לפני אלהים    חסד ואמת מן ינצרהו br [ (Psalms 61:9) ט   כן אזמרה שמך לעד--    לשלמי נדרי יום יום ]