Salmos 125

1 'n Bedevaartslied. Die wat op die HERE vertrou, is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid.

2 Rondom Jerusalem is berge; so is die HERE rondom sy volk van nou af tot in ewigheid.

3 Want die septer van goddeloosheid sal nie rus op die erfdeel van die regverdiges nie, sodat die regverdiges hulle hande nie sal uitsteek na onreg nie.

4 HERE, doen goed aan die goeies en aan die wat opreg is in hulle harte.

5 Maar die wat langs krom paaie wegdraai, sal die HERE laat vergaan saam met die werkers van ongeregtigheid. Vrede oor Israel!

1 א שיר המעלות br הבטחים ביהוה--    כהר-ציון לא-ימוט לעולם ישב br

2 ב ירושלם--    הרים סביב לה br ויהוה סביב לעמו--    מעתה ועד-עולם br

3 ג כי לא ינוח שבט הרשע--    על גורל הצדיקים br למען לא-ישלחו הצדיקים בעולתה    ידיהם br

4 ד היטיבה יהוה לטובים    ולישרים בלבותם br

5 ה והמטים עקלקלותם--    יוליכם יהוה את-פעלי האון br שלום    על-ישראל