Salmos 47

1 Vir die musiekleier. Van die kinders van Korag. 'n Psalm.

2 Alle volke, klap met die hande; juig tot eer van God met 'n stem van gejubel!

3 Want die HERE, die Allerhoogste, is gedug, 'n groot Koning oor die hele aarde.

4 Hy bring volke onder ons en nasies onder ons voete.

5 Hy kies ons erfdeel vir ons uit, die trots van Jakob wat Hy liefhet. Sela.

6 God vaar op met gejuig, die HERE met basuingeklank.

7 Psalmsing tot eer van God, psalmsing! Psalmsing tot eer van ons Koning, psalmsing!

8 Want God is Koning van die hele aarde; psalmsing met 'n onderwysing.

9 God regeer oor die nasies; God sit op sy heilige troon. [ (Psalms 47:10) Die edeles van die volke het vergader -- 'n volk van die God van Abraham; want aan God behoort die skilde van die aarde. Hoog verhewe is Hy! ]

1 א למנצח לבני-קרח מזמור br

2 ב כל-העמים תקעו-כף    הריעו לאלהים בקול רנה br

3 ג כי-יהוה עליון נורא    מלך גדול על-כל-הארץ br

4 ד ידבר עמים תחתינו    ולאמים תחת רגלינו br

5 ה יבחר-לנו את-נחלתנו    את גאון יעקב אשר-אהב סלה br

6 ו עלה אלהים בתרועה    יהוה בקול שופר br

7 ז זמרו אלהים זמרו    זמרו למלכנו זמרו br

8 ח כי מלך כל-הארץ אלהים--    זמרו משכיל br

9 ט מלך אלהים על-גוים    אלהים ישב על-כסא קדשו br [ (Psalms 47:10) י   נדיבי עמים נאספו--    עם אלהי אברהם br כי לאלהים מגני-ארץ--    מאד נעלה ]